Våra tjänster

Snickare som kan hjälpa dig med allt inom bygg

  • Nybyggnationer

  • Renoveringsobjekt

  • Husgrunder

  • Grävarbeten

  • Takarbeten *

  • Timring av hus/stugor

*  Alla material; plåt, pannor m.m.

Med lång erfarenhet och mycket god kompetens är arbetet vi utför alltid mycket noggrant och välgjort.
Vi är grundliga och tar tid på oss på våra uppdrag för att kunna göra det bästa möjliga jobbet för våra kunder.
Vi hastar oss inte igenom något och håller alltid mycket god service. 

Lars Nord Bygg AB, Hudiksvall, bygg, snickare